Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie

zakladatele-1893.jpg

Zakladatelé 1893

Václav Havlík, Václav Řezáč, Vincenc Kaňka, Václav Sládek, Josef Kaňka, Hendrych

Josef Lemr, Šimáně, Josef Horáček, Václav Petr, Antonín Šembera, Jan Vacek, Svárovský

Jan Dvořák, Jan Reiman, Josef Reiman, Matěj Šulc

 

První záznamy o založení našeho sboru jsou ze začátku roku 1891. Ovšem již roku 1890 zakoupena byla ruční stříkačka. Nejsou však o tom záznamy, ale letopočet na naší Barušce, jak se jí později říkalo, o tom mluví jasně.

 

Myšlenka kolektivního hájení hospodářských hodnot proti všem přírodním živlům nachází svoje následovníky v mnoha obcích našeho okresu.

Sbor jest v III. Okrsku. Sbor jest členem Hasičské župy “Mladá Boleslav” č. 24, starostou župy jest komerční rada bratr Antonín Šembera, spolumajitel pivovaru v Mladé Boleslavi.

 

Když přišel rok 1914, kdy vznikla světová válka, sbor vedli jen ti starší. Přišla těžká léta válečná, po nichž rok 1918 přinesl osvobození z rakouského otroctví. Činnost hasičská, která dosud přece jen byla v rukou několika vyvolených se začala rozšiřovat do širších vrstev lidových, ústřední hasičské organizace vyvíjely stále větší činnosti a tím nutily podřízené sbory k větší činnosti. Nestačilo cvičení stříkačnické, byla cvičena i prostná, sekyrková, řadová a různá jiná.

 

Zásluhou bratra Antonína Šembery, našeho rodáka, byl v roce 1935 povolen v naší obci II. župní sjezd. A tímto rozhodnutím nastává období práce. Zásluhou občanů, především starosty bratra Josefa Koliáše, je již v roce 1934 dobrovolnou pracovní povinností každého občana postavena hasičská zbrojnice, upravena celá náves, pak staré ploty vyměněny za nové a vše natřeno veselou barvou oblakovou, takže naše vesnička byla ke sjezdu připravena jako nevěsta. Zásluhou obecního zastupitelstva souhlasně s naším sborem byla zakoupena motorová stříkačka od továrníka Eberta z Prahy za 20 000.-Kč, dále pak 500m hadic č. 10 a 18 pracovních obleků za 12 000.-Kč. Takto vyzbrojený sbor dává se s chutí do práce.

 

Sbor Sukoradský zúčastnil se do této doby 80 požárů, 17 místních, 63 přespolních. V roce 1926 též činně zasáhl při velké povodni. Valných hromad konal 45, výborových schůzí 190, členských 301, plesů 43. Sbor odebírá Hasičské Rozhledy a Cvičitelské Besedy a jiné spisy vzdělávací. Zúčastňuje se pilně všech sjezdů a kulturních slavností, pomáhá ze všech sil všemu občanstvu, chrání jejich majetek a životy. Této idei zůstane sbor věren a k svoji padesátce blíží se s největší chutí a pílí.

 

Dne 10.dubna 1936 vypukl požár v usedlosti pana Františka Šrajera. Oheň vznikl ve stodole a dík pohotovosti místního sboru omezen byl jen na tuto budovu. Naše motorová stříkačka prodělala svůj první křest a také ona to byla, co v první řadě požár zničila. Bezvadně pracovala po celou hodinu dodavši na požářiště ohromné spousty vody. Nebýti rychlé pohotovosti sboru, jistě by bylo i obytné stavení shořelo.

 

V roce 1939 hořelo u Šemberů. Oheň vznikl ve stodole, která byla plna zásob sena, slámy a na mlatě právě vybrané brambory.

Tento požár byl posledním, takže již 21 roků v naší obci nehořelo. Jistě pěkná legitimace pro požárníky i pro ostatní občanstvo. Představenstvo i členové JZD i členové našeho sboru si zaslouží pochvalu i poděkování, neboť se o to plnou měrou zasloužili. Jest si jen přáti, aby bylo dále takto pokračováno.

Ale hasiči jenom nehasili, pracovali administrativně, sháněli příspěvky, pořádali zábavy, sjezdy, hráli divadlo a pečlivě hospodařili se svěřenými penězi. Tehdejší sbor žil vlastně z milodarů.

 

V tomto roce si sbor zakoupil tažný automobil a absolvuje a prodělává nový požární výcvik. Roky okupace sešněrovaly jeho další rozlet, ale činnost jeho je stále mnohostranná. A již jest revoluce, kdy hasičský sbor s příslušníky armády se přihlásil do prvních řad bojovníků proti nacismu. Koná služby v obci a okolí a 8. května 1945 staví se se zbraní v ruce proti žoldákům Lornerovým a tím heslo “Vlasti k obraně” plní do důsledku.

 

Nastupuje novou cestu v požárnictví, zlepšuje svoji výzbroj, neboť tehdejší řád zaručoval všem požárním sborům jejich nejlepší vybavení, hlavně po stránce technické. Požární sbor byl v tomto roce omlazen. Vstoupilo v jeho řady 11 mladých hochů, z nichž bylo utvořeno družstvo, které absolvovalo požárnické cvičení. Nechť nadšení a aktivita vládne v našich nových řadách, aby svorně a pilně pokračováno bylo v započatém díle.

 

Staré hasičské heslo znělo “Jeden za všechny, všichni za jednoho” a to vážení přátelé stále platí a platit bude, zvláště v naší milé československé republice. Proto vy všichni členové sboru a jeho dárci buďte hrdí na svou příslušnost k požárnické rodině, neboť jen ten jest šťastným člověkem, kdo dělá radost druhým, kdo chrání majetek společnosti a celého našeho státu.

 

V březnu roku 2006 postihla naši obec povodeň. V pondělí 27.března odpoledne začala voda v Klenici nebezpečně stoupat. Příčinou bylo nadměrné upouštění vody z Červenského rybníka v Dolní Bousově, který nestačil pojmout vodu z rychle tajícího sněhu. Rozbouřená hladina v Klenici brzy dosáhla výšky mostní konstrukce, voda se rozlila do polí, zaplavila zahrady, dvory a sklepy. Kolem 21. hodiny byl sirénou vyhlášen stav ohrožení a místním rozhlasem byli vyzvání dobrovolníci na pomoc. Místní a petkovští hasiči spolu s dobrovolníky z řad občanů byli připraveni stavět protipovodňové hráze za pomoci pytlů s pískem. Protože však voda do 23. hodiny již nestoupala a potom začala dokonce mírně klesat, bylo od stavby hrází upuštěno. Hasiči však hlídkovali u Klenice až do raních hodin. V úterý ráno místní hasiči za pomoci hasičů z Petkov odčerpávali vodu ze sklepů a odstraňovali nasledky povodně u postižených občanů.

 

Základem spolku dobrovolných hasičů bylo hájit, bránit a pomáhat při všech katastrofách i neštěstích. Nebyla to však jenom pomoc bližnímu, jak znělo tehdejší heslo, ale byla to též otázka národnostní i kulturní, neboť v mnoha obcích činnost osvětovou, národní a uvědomovací vykonával sbor dobrovolných hasičů. Obětavost členů neznala mezí a poněvadž hasební pomůcky nevynikaly žádnou zvláštní dokonalostí, bylo mnoho úrazů a nemocí vzniklých z vykonávání těžké služby hasičské.

Současný sbor dobrovolných hasičů každoročně udržuje akceschopnou výstroj a výzbroj, přípravuje techniku na následující soutěžní sezónu, uklízí hasičskou zbrojnici a její okolí. Na jaře se věnuje prořezávání stromů a následnému úklidu roští a dřeva. V měcíci dubnu pravidelně provádí protipožární prohlídky a preventivní prohlídky komínů. Dále pomáhá s úpravou obce, udržuje dětské hřiště a připravuje okrskovou a pohárovou soutěž. Úspěšně se účastní všech pohárových soutěží.